Liczba odwiedzin strony: 13222 Osób na stronie: 1
 

Bad Bil. Biuro ekspertyz i badania bilansów
Sp. z o.o.. Grupa Finans-Servis

 
 
Bad Bil. Biuro ekspertyz i badania bilansów
Sp. z o.o.. Grupa Finans-Servis
 
ks. Kołłątaja 11
45-064 Opole
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 100 poz. 913 - Okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wypłacania policjantom
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.) Na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje:...